ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

ไต้หวัน 17 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ไต้หวัน…ขนมดอกอัญชัญ อาลีซาน Taichung World Flora Exposition 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด SHTGTPE5
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
ทัวร์ไต้หวัน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไทเป เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ไทเป ซีเหมินติง DUTY FREE อุทยานเย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) GLORIA OUTLETS
3 ดาว
 Thai Airways
5 วัน 4 คืน
/
เริ่มเพียง 22,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
6 มี.ค. 62 10 มี.ค. 62 20 20 22,999 27,499 22,999 22,999 - แสดง -
8 มี.ค. 62 12 มี.ค. 62 20 20 22,999 27,499 22,999 22,999 - แสดง -
13 มี.ค. 62 17 มี.ค. 62 20 20 23,999 28,499 23,999 23,999 - แสดง -
15 มี.ค. 62 19 มี.ค. 62 20 20 23,999 28,499 23,999 23,999 - แสดง -
20 มี.ค. 62 24 มี.ค. 62 20 20 23,999 28,499 23,999 23,999 - แสดง -
23 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62 20 20 23,999 28,499 23,999 23,999 - แสดง -
29 มี.ค. 62 2 เม.ย. 62 20 20 23,999 28,499 23,999 23,999 - แสดง -
16 ม.ค. 62 20 ม.ค. 62 0 16 22,999 27,499 22,999 22,999 - แสดง -
Sold Out
25 ม.ค. 62 29 ม.ค. 62 0 20 22,999 27,499 22,999 22,999 - แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

ทัวร์ไต้หวัน...ทองม้วน 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 5 วัน 3 คืน (BR)

ทัวร์โค๊ด SHBRTPE1
ทัวร์ไต้หวัน 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
ทัวร์ไต้หวัน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เมนูดอกไม้ ,บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู ,ไก่อบโอ่ง ,อาหารทะเล ,สเต็กจานร้อน ท่านละ 1 ชุด พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ สวนผลไม้ ไถจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ไทเป D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว เจียวซี โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก) MITSUI OUTLET
3 ดาว
 EVA Air
5 วัน 3 คืน
/
เริ่มเพียง 19,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
25 ก.พ. 62 1 มี.ค. 62 25 25 20,999 24,499 20,999 20,999 - แสดง -
21 มี.ค. 62 25 มี.ค. 62 19 19 21,999 25,499 21,999 21,999 - แสดง -
25 ม.ค. 62 29 ม.ค. 62 0 25 19,999 23,499 19,999 19,999 - แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

ทัวร์ไต้หวัน...ขนมปุยฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR)

ทัวร์โค๊ด SHBRTPE2
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ไถจง
ทัวร์ไต้หวัน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เมนูดอกไม้ ,บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู ,ไก่อบโอ่ง ,อาหารทะเล ,สเต็กจานร้อน ท่านละ 1 ชุด พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ สวนผลไม้ ไถจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง สวนดอกไม้ไถจง ไทเป D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว เจียวซี โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก) MITSUI OUTLET
3 ดาว
 EVA Air
5 วัน 3 คืน
/
เริ่มเพียง 19,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
23 เม.ย. 62 27 เม.ย. 62 25 25 20,999 24,499 20,999 20,999 - แสดง -
27 เม.ย. 62 1 พ.ค. 62 25 25 19,999 23,499 19,999 19,999 - แสดง -
4 พ.ค. 62 8 พ.ค. 62 25 25 19,999 23,499 19,999 19,999 - แสดง -
11 พ.ค. 62 15 พ.ค. 62 25 25 19,999 23,499 19,999 19,999 - แสดง -
18 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 25 25 19,999 23,499 19,999 19,999 - แสดง -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์