บทความท่องเที่ยว

เมืองโอซาก้า, ญี่ปุ่น

ถึงแม้ว่าโอซาก้าจะเป็นจังหวัดที่เล็กเป็นที่สองของญี่ปุ่นในด้านขนาดก็ตาม แต่สำหรับด้านประชากรแล้ว ถือว่ามีประชากรจำนวนร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นที่สองรองลงมาจากมหานครโตเกียว

เมืองนาโกย่า, ญี่ปุ่น

ขอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเมืองนาโกย่าซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น

เมืองอิโตะ, ญี่ปุ่น

ภูเขาไฟอุโมโระ เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอิโต ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองนี้

เมืองโยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น

ขอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโยโกฮาม่า นั้นเป็นอีกเมืองทันสมัยที่อยู่ไม่ไกลจากโตเกียว, พิพิธภัณฑ์ราเมง ได้รวบรวมราเมนชื่อดังจากเมืองต่างๆ ของญี่ปุ่นมารวมกันไว้ที่นี่

เมืองเกียวโต, ญี่ปุ่น

ขอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า อบอวนไปด้วยกลิ่นอายทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีแบบโบราณที่ยังคงปฎิบัติสืบต่อกันมายาวนาน บ้านเรือนเก่าๆ สถานที่ เทศกาลประเพณี ก็ยังคงได้รับการรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี

โตเกียว, ญี่ปุ่น

ขอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวมหานครโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวถือได้ว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะว่ามีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด

ฉงชิ่ง-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-อู่หลง

ฉงชิ่งถือเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งทางตอนบนของแม่น้ำแยงซีเกียง โดยมีแม่น้ำเจียหลิงและแม่น้ำหมินเจียง เป็นแม่น้ำสายหลักสองสายที่ไหลบรรจบกันลงสู่แม่น้ำแยงซีเกียง

ฮาร์บิน-ฉางชุน-จี๋หลิน

สวนเสือไซบีเรีย
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง ภายในสวนมีเสือไซบีเรียอาศัยอยู่กว่า 100 ตัว ท่านจะได้นั่งรถของสวนเสือเพื่อเข้าชมเขตต่างๆ ที่จัดแบ่งเสือตามช่วงอายุ ตามสายพันธุ์ และปัจจุบันเป็นสวนเพาะพันธุ์เสือไซบีเรียที่ใหญ่ที่สุดในโลก…

หลัวผิง-ซิงยี่-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-เต๋อชิง

ไปเที่ยวเต๋อชิงของมณฑลยูนนานกันค่ะ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงจากเมืองจงเตี้ยน, เต๋อชิง หรือ เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต ตี๋ชิ่ง เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่เหนือสุดของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน …

เส้นทางคานาสือ ดินแดนบริสุทธิ์ สวรรค์เมืองมนุษย์

คานาสือ
ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์แห่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ที่ปราศจากมลภาวะและสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลก..

เซียะเหมิน-ฉวนโจว-ผู่เถียน-ไท่หนิง

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : “เส้นทางสายไหมทางทะเล”
ได้เชื่อมจีนกับประเทศอารยธรรมที่สำคัญและแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมของโลก ได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในเขตเหล่านี้ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “เส้นทางแลกเปลี่ยนระหว่างตะวันออกกับตะวันตก”…

วัดจงไถฉานซื่อ

วัดนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต..

นารา

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองนารา(เมืองแห่งกวาง) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวง มีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองส่วนใหญ่มาจากศาสนาพุทธ, วัดโทไดจิ อยู่ติดกับสวนสาธารณะนารามีฝูงกวางทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เดินไปมาทั่วบริเวณ วัดแห่งนี้มีโบสถ์ไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ไดบุตสึเดน

โกเบ

ซีซั่นฯ พาเที่ยวญี่ปุ่น : พิพิธภัณฑ์เหล้าสาเก

แต่ก่อนเคยเป็นโรงงานผลิตเหล้าสาเกแต่ปัจจุบันได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งให้คนทั่วไปได้เข้าชม ซึ่งระหว่างการเยี่ยมชมจะมีภาพวีดีโอประกอบเสียงดนตรีแบบเก่าบรรเลง

จู่ไห่

ซีซั่นฯ พาเที่ยวแดนมังกร : เมืองจูไห่
เมืองจูไห่อยู่ทางใต้ของมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ 1,701 ตารางกิโลเมตร มีประชากรกว่า 1.58 ล้านคน ในปี ค.ศ. 1980 ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ