• ซ่อน
  • ซ่อน

หลานโจว 11 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์คุณธรรม เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)

ทัวร์โค๊ด SHCZLHWURC2
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ) กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน” ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ
5 ดาว
 China Southern Airlines
9 วัน 8 คืน
/
เริ่มเพียง 74,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก 2-18/20ปี ราคาอื่นๆ
7 ส.ค. 67 15 ส.ค. 67 20 20 78,999 90,999 78,999 78,999 แสดง -
14 ส.ค. 67 22 ส.ค. 67 20 20 78,999 90,999 78,999 78,999 แสดง -
28 ส.ค. 67 5 ก.ย. 67 17 20 74,999 86,999 74,999 74,999 แสดง -
4 ก.ย. 67 12 ก.ย. 67 15 20 75,999 87,999 75,999 75,999 แสดง -
11 ก.ย. 67 19 ก.ย. 67 17 20 75,999 87,999 75,999 75,999 แสดง -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

ทัวร์คุณธรรม ฉาข่า ทะเลสาบเกลือ หมู่บ้านจาก่าน่า ซีหนิง หลานโจว 7 วัน 6 คืน (CZ)

ทัวร์โค๊ด SHCZXNNLHW1
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ต๋าข่า กระจกแห่งท้องฟ้าที่ ทะเลสาบเกลือฉาข่า ทะเลสาบเกลือฉาข่า 1 ใน 4 ของมณฑลชิงไห่ สวนสวรรค์ของอดัมกับเอวา…..หมู่บ้านจาก่าน่า หมู่บ้านโบราณกลางหุบเขา วัดลาปู้หลุนสื้อ เป็นวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายทิเบตที่มีความเก่าแก่ หอเก็บพระไตรปิฎกมิลาเรปะ ปรมาจารย์ในตำนานของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทิเบต
เมนูพิเศษ…สุกี้หม้อไฟสไตล์ทิเบต,อาหารกวางตุ้ง
5 ดาว
 China Southern Airlines
7 วัน 6 คืน
/
เริ่มเพียง 72,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก 2-18/20ปี ราคาอื่นๆ
23 ส.ค. 67 29 ส.ค. 67 20 20 72,999 84,999 72,999 72,999 แสดง -
30 ส.ค. 67 5 ก.ย. 67 20 20 72,999 84,999 72,999 72,999 แสดง -
6 ก.ย. 67 12 ก.ย. 67 20 20 72,999 84,999 72,999 72,999 แสดง -
13 ก.ย. 67 19 ก.ย. 67 20 20 72,999 84,999 72,999 72,999 แสดง -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

ทัวร์คุณธรรม ฉาข่า ทะเลสาบเกลือ หมู่บ้านกลางหุบเขาจาก่าน่า ซีหนิง หลานโจว 8 วัน 7 คืน (MU)

ทัวร์โค๊ด SHMULHW1
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ต๋าข่า กระจกแห่งท้องฟ้าที่ ทะเลสาบเกลือฉาข่า ทะเลสาบเกลือฉาข่า 1 ใน 4 ของมณฑลชิงไห่ สวนสวรรค์ของอดัมกับเอวา…..หมู่บ้านจาก่าน่า หมู่บ้านโบราณกลางหุบเขา วัดลาปู้หลุนสื้อ เป็นวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายทิเบตที่มีความเก่าแก่ หอเก็บพระไตรปิฎกมิลาเรปะ ปรมาจารย์ในตำนานของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทิเบต
เมนูพิเศษ….สุกี้หม้อไฟสไตล์ทิเบต,อาหารกวางตุ้ง
4 ดาว
 China Eastern
8 วัน 7 คืน
/
เริ่มเพียง 59,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก 2-18/20ปี ราคาอื่นๆ
12 ก.ย. 67 19 ก.ย. 67 20 20 59,999 72,999 59,999 59,999 แสดง -
28 ส.ค. 67 4 ก.ย. 67 0 20 59,999 72,999 59,999 59,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์