• ซ่อน
  • ซ่อน

ปักกิ่ง 25 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์โค๊ด SHCAPVGPEK2
ฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง ขึ้นหอไข่มุก (Oriental Pearl) เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ สัมผัสบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ย่านซานหลี่ถุน THE PLACE
ลิ้มรสเมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา สุกี้มองโกล เป็ดปักกิ่ง
เซี่ยงไฮ้ , หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ , ขึ้นหอไข่มุก , ลอดอุโมงค์เลเซอร์ , หาดไว่ทาน , ถนนนานกิง ร้านผ้าไหม , ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว , นั่งรถไฟความเร็วสูง , ปักกิ่ง , ถนนโบราณเฉียนเหมิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน , พระราชวังโบราณกู้กง , หอบูชาเทียนถาน , ร้านนวดเท้า , THE PLACE ร้านบัวหิมะ , กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน , ร้านไข่มุก , ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก , พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน , พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน , ร้านหยก , ย่านซานหลี่ถุน , ปักกิ่ง
4 ดาว
 Air China
6 วัน 4 คืน
/
เริ่มเพียง 33,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก 2-18/20ปี ราคาอื่นๆ
12 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 7 16 33,999 40,499 33,999 36,999 แสดง -
26 มี.ค. 67 31 มี.ค. 67 0 20 33,999 40,499 33,999 36,999 แสดง -
Sold Out
10 เม.ย. 67 15 เม.ย. 67 0 19 38,999 45,499 38,999 41,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู่เป่ย 5 วัน 3 คืน (CA980-979)

ทัวร์โค๊ด SHCAPEK29
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังโบราณกู้กงมรดกโลก จัตุรัสเทียนอันเหมินอันโด่งดังของเมืองปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน หอบูชาเทียนถาน ใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน ช้อปปิ้ง ย่านซ่านหลี่ถุน
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง, สุกี้หม้อไฟ , อาหารกวางตุ้ง
4 ดาว
 Air China
5 วัน 3 คืน
/
เริ่มเพียง 29,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก 2-18/20ปี ราคาอื่นๆ
13 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 0 16 29,999 34,499 29,999 32,999 แสดง -
27 มี.ค. 67 31 มี.ค. 67 -11 16 29,999 34,499 29,999 32,999 แสดง -
3 เม.ย. 67 7 เม.ย. 67 16 16 31,999 36,499 31,999 34,999 แสดง -
10 เม.ย. 67 14 เม.ย. 67 -4 20 35,999 40,499 35,999 38,999 แสดง -
11 เม.ย. 67 15 เม.ย. 67 -1 20 35,999 40,499 35,999 38,999 แสดง -
20 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67 0 20 29,999 34,499 29,999 32,999 แสดง -
Sold Out
12 เม.ย. 67 16 เม.ย. 67 0 20 35,999 40,499 35,999 38,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

ทัวร์ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (CA960-959)

ทัวร์โค๊ด SHCAPEK30
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ เลือกเที่ยว..ตามสไตล์ที่ใช้ เลือกได้..ตามสไตล์ที่ชอบ กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังโบราณกู้กงมรดกโลก จัตุรัสเทียนอันเหมินอันโด่งดังของเมืองปักกิ่ง หอบูชาเทียนถาน ใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน ช้อปปิ้งย่านซานหลี่ถุน แหล่งเช็คอินใหม่ในปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง, สุกี้หม้อไฟ , อาหารกวางตุ้ง
4 ดาว
 Air China
5 วัน 4 คืน
/
เริ่มเพียง 33,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก 2-18/20ปี ราคาอื่นๆ
10 เม.ย. 67 14 เม.ย. 67 0 20 39,999 45,499 39,999 42,999 แสดง -
11 เม.ย. 67 15 เม.ย. 67 0 20 39,999 45,499 39,999 42,999 แสดง -
12 เม.ย. 67 16 เม.ย. 67 -11 20 39,999 45,499 39,999 42,999 แสดง -
13 เม.ย. 67 17 เม.ย. 67 0 20 39,999 45,499 39,999 42,999 แสดง -
14 เม.ย. 67 18 เม.ย. 67 0 20 39,999 45,499 39,999 42,999 แสดง -
17 เม.ย. 67 21 เม.ย. 67 9 20 35,999 41,499 35,999 38,999 แสดง -
6 มี.ค. 67 10 มี.ค. 67 0 20 33,999 39,499 33,999 36,999 แสดง -
Sold Out
20 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67 0 20 33,999 39,499 33,999 36,999 แสดง -
Sold Out
27 มี.ค. 67 31 มี.ค. 67 0 20 33,999 39,499 33,999 36,999 แสดง -
Sold Out
3 เม.ย. 67 7 เม.ย. 67 0 20 35,999 41,499 35,999 38,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

ทัวร์ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน พ.ค.-มิ.ย. 67 CA

ทัวร์โค๊ด SHCAPVGPEK3
ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง ขึ้นหอไข่มุก (Oriental Pearl) เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ สัมผัสบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ย่านซานหลี่ถุน THE PLACE
ลิ้มรสเมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา สุกี้มองโกล เป็ดปักกิ่ง
4 ดาว
 Air China
6 วัน 5 คืน
/
เริ่มเพียง 29,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก 2-18/20ปี ราคาอื่นๆ
20 พ.ค. 67 25 พ.ค. 67 20 20 29,999 36,499 29,999 32,999 แสดง -
13 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 20 20 29,999 36,499 29,999 32,999 แสดง -
25 มิ.ย. 67 30 มิ.ย. 67 20 20 29,999 36,499 29,999 32,999 แสดง -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

ทัวร์คุณธรรม ปักกิ่ง จางเจียโข่ว หมู่บ้านลานสกีไถ่หวู่ลี่ 6 วัน 4 คืน (CA980-979)

ทัวร์โค๊ด SHCAPEK28
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ จางเจียโข่ว…ที่ทำการไปรษณีย์ที่แรกของจีนจีหมิงอี้ ชมศูนย์การแข่งขันโอลิมปิกแข่งขันสกีกระโดดไกล (เสวี่ยหรูอี้) หมู่บ้านลานสกีไถ่หวู่ลี่ เมืองสกีรีสอร์ทสไตล์อเมริกาเหนือ กำแพงเมืองจีนด่านต้าจิ้งเหมิน ด่านที่มีความสำคัญด้านการค้าขายกับต่างประเทศ อิสระช้อปปิ้ง ย่านซานหลี่ถุน แหล่งช้อปปิ้งใหม่ของปักกิ่ง
อาหารพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟ อาหารกวางตุ้ง
จัตุรัสอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ถนนหูถง กายกรรมปักกิ่ง ปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง จางเจียโข่ว พิพิธภัณฑ์จางเจียโข่ว จางเจียโข่วปู้จือลี่ กำแพงเมืองจีนด่านต้าจิ้งเหมิน ศูนย์การแข่งขันโอลิมปิกแข่งขันสกีกระโดดไกล (เสวี่ยหรูอี้) หมู่บ้านลานสกีไถ่หวู่ลี่ ทำการไปรษณีย์ที่แรกของจีนจีหมิงอี้ จางเจียโข่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง ย่านซานหลี่ถุน พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ถนนโบราณหนานหลัวกู่เซี่ยง
4 ดาว
 Air China
6 วัน 4 คืน
/
เริ่มเพียง 36,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก 2-18/20ปี ราคาอื่นๆ
14 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67 0 20 36,999 42,999 36,999 36,999 แสดง -
Sold Out
28 มี.ค. 67 2 เม.ย. 67 0 20 36,999 42,999 36,999 36,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์