ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

ฉงชิ่ง 32 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋…ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด SHWECKG9
ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง เมืองต้าจู่ มรดกโลกผาหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
ทัวร์จีน ทัวร์อู่หลง...อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) ทัวร์ฉงชิ่ง...หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ทัวร์ต้าจู๋...เมืองโบราณชางโจว พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
4 ดาว
 Thai Smile Airways
5 วัน 4 คืน
/
เริ่มเพียง 20,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก 2-18ปี ราคาอื่นๆ
29 มี.ค. 62 2 เม.ย. 62 20 20 20,999 25,499 20,999 20,999 แสดง -
3 เม.ย. 62 7 เม.ย. 62 20 20 22,999 27,499 22,999 22,999 แสดง -
5 เม.ย. 62 9 เม.ย. 62 20 20 23,999 28,499 23,999 23,999 แสดง -
9 เม.ย. 62 13 เม.ย. 62 20 20 23,999 28,499 23,999 23,999 แสดง -
11 เม.ย. 62 15 เม.ย. 62 19 20 29,999 34,499 29,999 29,999 แสดง -
26 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62 20 20 22,999 27,499 22,999 22,999 แสดง -
3 พ.ค. 62 7 พ.ค. 62 18 20 20,999 25,499 20,999 20,999 แสดง -
8 พ.ค. 62 12 พ.ค. 62 20 20 20,999 25,499 20,999 20,999 แสดง -
17 พ.ค. 62 21 พ.ค. 62 20 20 21,999 26,499 21,999 21,999 แสดง -
24 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62 20 20 20,999 25,499 20,999 20,999 แสดง -
26 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62 20 20 20,999 25,499 20,999 20,999 แสดง -
20 มี.ค. 62 24 มี.ค. 62 0 20 21,999 26,499 21,999 21,999 แสดง -
Sold Out
22 มี.ค. 62 26 มี.ค. 62 0 20 21,999 26,499 21,999 21,999 แสดง -
Sold Out
27 มี.ค. 62 31 มี.ค. 62 0 20 20,999 25,499 20,999 20,999 แสดง -
Sold Out
10 เม.ย. 62 14 เม.ย. 62 0 20 24,999 29,499 24,999 24,999 แสดง -
Sold Out
24 เม.ย. 62 28 เม.ย. 62 0 20 22,999 27,499 22,999 22,999 แสดง -
Sold Out
7 มิ.ย. 62 11 มิ.ย. 62 0 20 20,999 25,499 20,999 20,999 แสดง -
Sold Out
21 มิ.ย. 62 25 มิ.ย. 62 0 20 20,999 25,499 20,999 20,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฉงชิ่ง...ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด SHWECKG10
ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
ทัวร์จีน ลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 ผ่านเมืองเฟิงตู ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ ช่อแคบชวีถังเสีย ช่องแคบอูเสีย นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) เมืองอี๋ชาง นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเกลับฉงชิ่ง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
5 ดาว
 Thai Smile Airways
5 วัน 4 คืน
/
เริ่มเพียง 26,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก 2-18ปี ราคาอื่นๆ
29 มี.ค. 62 2 เม.ย. 62 20 20 26,999 38,999 26,999 26,999 แสดง -
3 เม.ย. 62 7 เม.ย. 62 20 20 29,999 41,999 29,999 29,999 แสดง -
24 เม.ย. 62 28 เม.ย. 62 14 20 28,999 40,999 28,999 28,999 แสดง -
3 พ.ค. 62 7 พ.ค. 62 0 20 27,999 39,999 27,999 27,999 แสดง -
8 พ.ค. 62 12 พ.ค. 62 20 20 27,999 39,999 27,999 27,999 แสดง -
17 พ.ค. 62 21 พ.ค. 62 20 20 27,999 39,999 27,999 27,999 แสดง -
24 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62 20 20 27,999 39,999 27,999 27,999 แสดง -
21 มิ.ย. 62 25 มิ.ย. 62 18 20 26,999 38,999 26,999 26,999 แสดง -
26 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62 20 20 26,999 38,999 26,999 26,999 แสดง -
20 มี.ค. 62 24 มี.ค. 62 0 20 26,999 38,999 26,999 26,999 แสดง -
Sold Out
27 มี.ค. 62 31 มี.ค. 62 0 20 26,999 38,999 26,999 26,999 แสดง -
Sold Out
10 เม.ย. 62 14 เม.ย. 62 0 20 32,999 44,999 32,999 32,999 แสดง -
Sold Out
7 มิ.ย. 62 11 มิ.ย. 62 0 20 26,999 38,999 26,999 26,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฉงชิ่ง...แตงไทยน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY PARAGON CRUISE 5 วัน 4 คืน (WE)

ทัวร์โค๊ด SHWECKG11
ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดย่าง สุกี้เสฉวน
ทัวร์จีน ลงเรือสำราญ CENTURY PARAGON CRUISE ผ่านเมืองเฟิงตู ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ ช่อแคบชวีถังเสีย ช่องแคบอูเสีย นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) เมืองอี๋ชาง นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
5 ดาว
 Thai Smile Airways
5 วัน 4 คืน
/
เริ่มเพียง 32,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก 2-18ปี ราคาอื่นๆ
9 เม.ย. 62 13 เม.ย. 62 20 20 32,999 44,999 32,999 32,999 แสดง -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์