ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

หังโจว 13 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ขนมฝอยทอง เกาะผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หังโจว 5 วัน 3 คืน(MU-FM)

ทัวร์โค๊ด SHMUPVG12
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน หมูตงปอ, กุ้งมังกร, เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง
ทัวร์จีน หนิงปอ...เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ ทัวร์หังโจว...ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง วัดพระหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ย่านซินเทียนตี้
4 ดาว
 China Eastern
5 วัน 4 คืน
/
เริ่มเพียง 18,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก 2-18ปี ราคาอื่นๆ
21 มิ.ย. 62 25 มิ.ย. 62 20 24 18,999 22,499 18,999 18,999 แสดง -
24 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62 0 24 18,999 22,499 18,999 18,999 แสดง -
Sold Out
30 พ.ค. 62 3 มิ.ย. 62 0 24 18,999 22,499 18,999 18,999 แสดง -
Sold Out
2 มิ.ย. 62 6 มิ.ย. 62 0 24 18,999 22,499 18,999 18,999 แสดง -
Sold Out
14 มิ.ย. 62 18 มิ.ย. 62 0 24 18,999 22,499 18,999 18,999 แสดง -
Sold Out
25 มิ.ย. 62 29 มิ.ย. 62 0 24 18,999 22,499 18,999 18,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้...ขนมเบื้อง Olympic Tower หังโจว ทะเลสาบซีหู 6 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์โค๊ด SHMUPEKPVG1
ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ 2 มหานครอันเลื่องลือ
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง, สุกี้มองโกล เสริฟท์พร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด,ไก่แดง, เสี่ยวหลงเปา
ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กายกรรมปักกิ่ง ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower ทัวร์หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง STARBUCKSที่ใหญ่ที่สุดในโลก
4 ดาว
 China Eastern
6 วัน 4 คืน
/
เริ่มเพียง 20,999 บ.
วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก 2-18ปี ราคาอื่นๆ
19 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 17 26 20,999 25,499 20,999 23,999 แสดง -
3 ก.ย. 62 8 ก.ย. 62 24 24 22,999 27,499 22,999 25,999 แสดง -
17 ก.ย. 62 22 ก.ย. 62 24 24 22,999 27,499 22,999 25,999 แสดง -
15 ต.ค. 62 20 ต.ค. 62 24 24 22,999 27,499 22,999 25,999 แสดง -
21 ต.ค. 62 26 ต.ค. 62 24 24 23,999 28,499 23,999 26,999 แสดง -
29 พ.ค. 62 3 มิ.ย. 62 0 20 20,999 25,499 20,999 23,999 แสดง -
Sold Out
5 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62 0 23 20,999 25,499 20,999 23,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์