ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

ทัวร์จีน 

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ต้าจู๋...ยำใหญ่ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (WE)

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ต้าจู๋...ยำใหญ่ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (WE)
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ต้าจู๋...ยำใหญ่ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (WE)
  • ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง เมืองต้าจู่ มรดกโลกผาหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
  • ทัวร์จีน ทัวร์อู่หลง...อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) ทัวร์ฉงชิ่ง...หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ทัวร์ต้าจู๋...เมืองโบราณชางโจว พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
  • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
  • 4 ดาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า SHWECKG7
โรงแรม 
สายการบิน  
5 วัน 4 คืน / SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก 2-18ปี ราคาอื่นๆ
28 ก.พ. 61 4 มี.ค. 61 0 20 20,999 25,499 20,999 แสดง -
Sold Out
21 มี.ค. 61 25 มี.ค. 61 0 18 21,999 26,499 21,999 แสดง -
Sold Out
4 เม.ย. 61 8 เม.ย. 61 0 20 26,999 31,499 26,999 แสดง -
Sold Out
11 เม.ย. 61 15 เม.ย. 61 0 14 28,999 33,499 28,999 แสดง -
Sold Out
25 เม.ย. 61 29 เม.ย. 61 0 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
9 พ.ค. 61 13 พ.ค. 61 0 20 21,999 26,499 21,999 แสดง -
Sold Out
25 พ.ค. 61 29 พ.ค. 61 0 20 25,999 30,499 25,999 แสดง -
Sold Out
6 มิ.ย. 61 10 มิ.ย. 61 0 20 21,999 26,499 21,999 แสดง -
Sold Out
20 มิ.ย. 61 24 มิ.ย. 61 0 20 21,999 26,499 21,999 แสดง -
Sold Out
13 ก.ค. 61 17 ก.ค. 61 0 20 21,999 26,499 21,999 แสดง -
Sold Out
10 ส.ค. 61 14 ส.ค. 61 0 20 21,999 26,499 21,999 แสดง -
Sold Out
24 ส.ค. 61 28 ส.ค. 61 0 20 21,999 26,499 21,999 แสดง -
Sold Out
7 ก.ย. 61 11 ก.ย. 61 0 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
21 ก.ย. 61 25 ก.ย. 61 0 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
12 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 0 20 24,999 29,499 24,999 แสดง -
Sold Out
27 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 0 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
7 พ.ย. 61 11 พ.ย. 61 0 20 19,999 24,499 19,999 แสดง -
Sold Out
24 พ.ย. 61 28 พ.ย. 61 0 20 21,999 26,499 21,999 แสดง -
Sold Out
1 ธ.ค. 61 5 ธ.ค. 61 0 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
5 ธ.ค. 61 9 ธ.ค. 61 0 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
7 ธ.ค. 61 11 ธ.ค. 61 0 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
22 ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61 0 14 21,999 26,499 21,999 แสดง -
Sold Out
28 ธ.ค. 61 1 ม.ค. 62 0 20 28,999 33,499 28,999 แสดง -
Sold Out
29 ธ.ค. 61 2 ม.ค. 62 0 19 28,999 33,499 28,999 แสดง -
Sold Out
18 ม.ค. 62 22 ม.ค. 62 0 20 19,999 24,499 19,999 แสดง -
Sold Out
25 ม.ค. 62 29 ม.ค. 62 0 20 19,999 24,499 19,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ต้าจู๋...ยำใหญ่ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (WE)
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ต้าจู๋...ยำใหญ่ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (WE)
ราคาเริ่มต้น 19,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน