ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOWดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เฉินตู ซงผิงโกว จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน (MU)

ราคาเริ่มต้น
17,555
ทัวร์โค้ด CSMUCTU1
  • เฉินตู...ศูนย์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป เก็บเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท
  • ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
เลือกพีเรียด

เฉินตู ซงผิงโกว จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน (MU) (ทัวร์โค้ด CSMUCTU1)

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ราคาอื่น
19 ก.ค. 60 - 23 ก.ค. 60 17,555 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,055 บาท 17,555 บาท 20,555 บาท -
8 ส.ค. 60 - 12 ส.ค. 60 18,555 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
23,055 บาท 18,555 บาท 21,555 บาท -
23 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60 18,555 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
23,055 บาท 18,555 บาท 21,555 บาท -
6 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60 18,555 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
23,055 บาท 18,555 บาท 21,555 บาท -
20 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 18,555 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
23,055 บาท 18,555 บาท 21,555 บาท -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน