ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

ทัวร์จีน 

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้...ขนมเบื้อง Olympic Tower หังโจว ทะเลสาบซีหู 6 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้...ขนมเบื้อง Olympic Tower หังโจว ทะเลสาบซีหู 6 วัน 4 คืน (MU)
ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้...ขนมเบื้อง Olympic Tower หังโจว ทะเลสาบซีหู 6 วัน 4 คืน (MU)
  • ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ 2 มหานครอันเลื่องลือ
  • ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กายกรรมปักกิ่ง ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower ทัวร์หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง STARBUCKSที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง, สุกี้มองโกล เสริฟท์พร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด,ไก่แดง, เสี่ยวหลงเปา
  • 4 ดาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า SHMUPEKPVG1
โรงแรม 
สายการบิน  
6 วัน 4 คืน / SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก 2-18/20ปี ราคาอื่นๆ
21 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 0 20 20,999 25,499 23,999 แสดง -
Sold Out
5 มี.ค. 62 10 มี.ค. 62 0 17 20,999 25,499 23,999 แสดง -
Sold Out
19 มี.ค. 62 24 มี.ค. 62 0 20 20,999 25,499 23,999 แสดง -
Sold Out
19 เม.ย. 62 24 เม.ย. 62 0 20 20,999 25,499 23,999 แสดง -
Sold Out
26 เม.ย. 62 1 พ.ค. 62 0 24 23,999 28,499 26,999 แสดง -
Sold Out
15 พ.ค. 62 20 พ.ค. 62 0 23 20,999 25,499 23,999 แสดง -
Sold Out
29 พ.ค. 62 3 มิ.ย. 62 0 20 20,999 25,499 23,999 แสดง -
Sold Out
5 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62 0 23 20,999 25,499 23,999 แสดง -
Sold Out
19 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 0 9 20,999 25,499 23,999 แสดง -
Sold Out
3 ก.ย. 62 8 ก.ย. 62 0 24 21,999 26,499 24,999 แสดง -
Sold Out
17 ก.ย. 62 22 ก.ย. 62 0 18 21,999 26,499 24,999 แสดง -
Sold Out
15 ต.ค. 62 20 ต.ค. 62 0 24 22,999 27,499 25,999 แสดง -
Sold Out
21 ต.ค. 62 26 ต.ค. 62 0 24 23,999 28,499 26,999 แสดง -
Sold Out
26 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 62 0 24 26,999 31,499 29,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้...ขนมเบื้อง Olympic Tower หังโจว ทะเลสาบซีหู 6 วัน 4 คืน (MU)
ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้...ขนมเบื้อง Olympic Tower หังโจว ทะเลสาบซีหู 6 วัน 4 คืน (MU)
ราคาเริ่มต้น 20,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน