ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

ทัวร์จีน 

ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5 วัน 3 คืน (ZH)

ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5 วัน 3 คืน (ZH)
ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5 วัน 3 คืน (ZH)
  • ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา...งานแฟร์ที่นักธุรกิจไทยไม่ควรพลาด ครั้งที่ 123
  • ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 123 เข้าชมงาน 3 วัน ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง จัตุรัสฮัวเฉิง ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว วัดไทร 6 ต้น ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่ ช้อปปิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้าง Baiyun Wanda Plaza
  • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่านย่าง
  • 4 ดาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า SHZHCAN1
โรงแรม 
สายการบิน  
5 วัน 3 คืน / SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก 2-18ปี ราคาอื่นๆ
23 เม.ย. 61 27 เม.ย. 61 0 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
1 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 0 12 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5 วัน 3 คืน (ZH)
ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5 วัน 3 คืน (ZH)
ราคาเริ่มต้น 22,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน