ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOWทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน เติงฟง 5 วัน 3 คืน (XW)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
SOLD OUT
ทัวร์โค้ด SHXWXIY2
  • ซีอาน...กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้
  • ทัวร์ซีอาน...กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่)ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม โชว์ราชวงศ์ถัง สนามบินซีอาน ลั่วหยาง...ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่) เมืองเติงฟง...วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่) ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู
  • ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....สุกี้, เกี๊ยวซีอาน, เป็ดปักกิ่ง
เลือกพีเรียด

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน