ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW



ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE)

ราคาเริ่มต้น
11,799
ทัวร์โค้ด SHWECSX2
  • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซาน ราคาทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท /ท่าน
เลือกพีเรียด

ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE) (ทัวร์โค้ด SHWECSX2)

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ราคาอื่น
2 ก.ค. 60 - 5 ก.ค. 60 13,888 บาท แสดง Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,388 บาท 13,888 บาท 16,888 บาท -
9 ก.ค. 60 - 12 ก.ค. 60 13,888 บาท แสดง Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,388 บาท 13,888 บาท 16,888 บาท -
16 ก.ค. 60 - 19 ก.ค. 60 11,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,299 บาท 11,799 บาท 14,799 บาท -
23 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60 11,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,299 บาท 11,799 บาท 14,799 บาท -
30 ก.ค. 60 - 2 ส.ค. 60 11,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,299 บาท 11,799 บาท 14,799 บาท -
6 ส.ค. 60 - 9 ส.ค. 60 11,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,299 บาท 11,799 บาท 14,799 บาท -
13 ส.ค. 60 - 16 ส.ค. 60 11,799 บาท แสดง Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,299 บาท 11,799 บาท 14,799 บาท -
20 ส.ค. 60 - 23 ส.ค. 60 11,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,299 บาท 11,799 บาท 14,799 บาท -
27 ส.ค. 60 - 30 ส.ค. 60 11,799 บาท แสดง Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,299 บาท 11,799 บาท 14,799 บาท -
3 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60 12,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,299 บาท 12,799 บาท 15,799 บาท -
10 ก.ย. 60 - 13 ก.ย. 60 12,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,299 บาท 12,799 บาท 15,799 บาท -
17 ก.ย. 60 - 20 ก.ย. 60 12,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,299 บาท 12,799 บาท 15,799 บาท -
24 ก.ย. 60 - 27 ก.ย. 60 12,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,299 บาท 12,799 บาท 15,799 บาท -
22 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60 14,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
18,299 บาท 14,799 บาท 17,799 บาท -
12 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60 12,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,299 บาท 12,799 บาท 15,799 บาท -
17 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60 12,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,299 บาท 12,799 บาท 15,799 บาท -
19 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60 12,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,299 บาท 12,799 บาท 15,799 บาท -
26 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60 12,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,299 บาท 12,799 บาท 15,799 บาท -
3 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60 15,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
19,299 บาท 15,799 บาท 18,799 บาท -
17 ธ.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60 12,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,299 บาท 12,799 บาท 15,799 บาท -
24 ธ.ค. 60 - 27 ธ.ค. 60 12,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,299 บาท 12,799 บาท 15,799 บาท -
29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61 23,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
27,299 บาท 23,799 บาท 26,799 บาท -
30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 23,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
27,299 บาท 23,799 บาท 26,799 บาท -
31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 23,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
27,299 บาท 23,799 บาท 26,799 บาท -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน