ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

ทัวร์จีน 

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋…ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (WE)

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋…ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (WE)
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋…ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (WE)
  • ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง เมืองต้าจู่ มรดกโลกผาหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
  • ทัวร์จีน ทัวร์อู่หลง...อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) ทัวร์ฉงชิ่ง...หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ทัวร์ต้าจู๋...เมืองโบราณชางโจว พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
  • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
  • 4 ดาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า SHWECKG9
โรงแรม 
สายการบิน  
5 วัน 4 คืน / เริ่ม 20,999 บ.

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก 2-18ปี ราคาอื่นๆ
29 มี.ค. 62 2 เม.ย. 62 20 20 20,999 25,499 20,999 แสดง -
3 เม.ย. 62 7 เม.ย. 62 20 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
5 เม.ย. 62 9 เม.ย. 62 20 20 23,999 28,499 23,999 แสดง -
9 เม.ย. 62 13 เม.ย. 62 20 20 23,999 28,499 23,999 แสดง -
11 เม.ย. 62 15 เม.ย. 62 19 20 29,999 34,499 29,999 แสดง -
26 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62 20 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
3 พ.ค. 62 7 พ.ค. 62 18 20 20,999 25,499 20,999 แสดง -
8 พ.ค. 62 12 พ.ค. 62 20 20 20,999 25,499 20,999 แสดง -
17 พ.ค. 62 21 พ.ค. 62 20 20 21,999 26,499 21,999 แสดง -
24 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62 20 20 20,999 25,499 20,999 แสดง -
26 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62 20 20 20,999 25,499 20,999 แสดง -
20 มี.ค. 62 24 มี.ค. 62 0 20 21,999 26,499 21,999 แสดง -
Sold Out
22 มี.ค. 62 26 มี.ค. 62 0 20 21,999 26,499 21,999 แสดง -
Sold Out
27 มี.ค. 62 31 มี.ค. 62 0 20 20,999 25,499 20,999 แสดง -
Sold Out
10 เม.ย. 62 14 เม.ย. 62 0 20 24,999 29,499 24,999 แสดง -
Sold Out
24 เม.ย. 62 28 เม.ย. 62 0 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
7 มิ.ย. 62 11 มิ.ย. 62 0 20 20,999 25,499 20,999 แสดง -
Sold Out
21 มิ.ย. 62 25 มิ.ย. 62 0 20 20,999 25,499 20,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋…ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (WE)
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋…ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (WE)
ราคาเริ่มต้น 20,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน