ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOWทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน...ขนมน้ำดอกไม้ ชมดอกซากุระ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า 5 วัน 4 คืน (TG)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ราคาเริ่มต้น
22,999
ทัวร์โค้ด SHTGTPE6
  • ทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า
  • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) เถาหยวน เมืองผูหลี่ กระเช้าลอยฟ้า หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราเมืองไถจง เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไทเป ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน DUTY FREE ซีเหมินติง GLORIA OUTLETS
  • ทัวร์ไต้หวัน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู
เลือกพีเรียด

เลือกวันเดินทาง: รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 20 20 22,999 27,999 22,999 -
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,999 22,999 22,999 -
8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 20 20 22,999 27,999 22,999 -
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,999 22,999 22,999 -
13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 20 20 22,999 27,999 22,999 -
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,999 22,999 22,999 -
15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 20 20 22,999 27,999 22,999 -
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,999 22,999 22,999 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน