ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน...ขนมน้ำดอกไม้ ชมดอกซากุระ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน...ขนมน้ำดอกไม้ ชมดอกซากุระ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า 5 วัน 4 คืน (TG)
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน...ขนมน้ำดอกไม้ ชมดอกซากุระ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า 5 วัน 4 คืน (TG)
  • ทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า
  • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) เถาหยวน เมืองผูหลี่ กระเช้าลอยฟ้า หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราเมืองไถจง เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไทเป ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน DUTY FREE ซีเหมินติง GLORIA OUTLETS
  • ทัวร์ไต้หวัน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู
  • 3 ดาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า SHTGTPE6
โรงแรม 
สายการบิน  
/ SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน...ขนมน้ำดอกไม้ ชมดอกซากุระ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า 5 วัน 4 คืน (TG)
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน...ขนมน้ำดอกไม้ ชมดอกซากุระ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า 5 วัน 4 คืน (TG)
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน