ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 

ไต้หวัน…ขนมดอกอัญชัญ อาลีซาน Taichung World Flora Exposition 5 วัน 4 คืน (TG)

ไต้หวัน…ขนมดอกอัญชัญ อาลีซาน Taichung World Flora Exposition 5 วัน 4 คืน (TG)
ไต้หวัน…ขนมดอกอัญชัญ อาลีซาน Taichung World Flora Exposition 5 วัน 4 คืน (TG)
  • ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
  • ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไทเป เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ไทเป ซีเหมินติง DUTY FREE อุทยานเย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) GLORIA OUTLETS
  • ทัวร์ไต้หวัน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู
  • 3 ดาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า SHTGTPE5
โรงแรม 
สายการบิน  
5 วัน 4 คืน / SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
16 ม.ค. 62 20 ม.ค. 62 0 16 22,999 27,499 22,999 - แสดง -
Sold Out
25 ม.ค. 62 29 ม.ค. 62 0 20 22,999 27,499 22,999 - แสดง -
Sold Out
6 มี.ค. 62 10 มี.ค. 62 0 20 22,999 27,499 22,999 - แสดง -
Sold Out
8 มี.ค. 62 12 มี.ค. 62 0 20 22,999 27,499 22,999 - แสดง -
Sold Out
13 มี.ค. 62 17 มี.ค. 62 0 20 23,999 28,499 23,999 - แสดง -
Sold Out
15 มี.ค. 62 19 มี.ค. 62 0 20 23,999 28,499 23,999 - แสดง -
Sold Out
20 มี.ค. 62 24 มี.ค. 62 0 20 23,999 28,499 23,999 - แสดง -
Sold Out
23 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62 0 20 23,999 28,499 23,999 - แสดง -
Sold Out
29 มี.ค. 62 2 เม.ย. 62 0 20 23,999 28,499 23,999 - แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ไต้หวัน…ขนมดอกอัญชัญ อาลีซาน Taichung World Flora Exposition 5 วัน 4 คืน (TG)
ไต้หวัน…ขนมดอกอัญชัญ อาลีซาน Taichung World Flora Exposition 5 วัน 4 คืน (TG)
ราคาเริ่มต้น 22,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน