ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

ทัวร์จีน 

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ขนมฝอยทอง เกาะผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หังโจว 5 วัน 3 คืน(MU-FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ขนมฝอยทอง เกาะผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หังโจว 5 วัน 3 คืน(MU-FM)
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ขนมฝอยทอง เกาะผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หังโจว 5 วัน 3 คืน(MU-FM)
  • ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
  • ทัวร์จีน หนิงปอ...เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ ทัวร์หังโจว...ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง วัดพระหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ย่านซินเทียนตี้
  • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน หมูตงปอ, กุ้งมังกร, เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง
  • 4 ดาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า SHMUPVG12
โรงแรม 
สายการบิน  
5 วัน 4 คืน / เริ่ม 18,999 บ.

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก 2-18ปี ราคาอื่นๆ
16 พ.ค. 62 20 พ.ค. 62 15 24 18,999 22,499 18,999 แสดง -
30 พ.ค. 62 3 มิ.ย. 62 20 24 18,999 22,499 18,999 แสดง -
2 มิ.ย. 62 6 มิ.ย. 62 18 24 18,999 22,499 18,999 แสดง -
14 มิ.ย. 62 18 มิ.ย. 62 22 24 18,999 22,499 18,999 แสดง -
21 มิ.ย. 62 25 มิ.ย. 62 24 24 18,999 22,499 18,999 แสดง -
25 มิ.ย. 62 29 มิ.ย. 62 24 24 18,999 22,499 18,999 แสดง -
26 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62 0 24 18,999 22,499 18,999 แสดง -
Sold Out
6 พ.ค. 62 10 พ.ค. 62 0 24 18,999 22,499 18,999 แสดง -
Sold Out
24 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62 0 24 18,999 22,499 18,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ขนมฝอยทอง เกาะผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หังโจว 5 วัน 3 คืน(MU-FM)
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ขนมฝอยทอง เกาะผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หังโจว 5 วัน 3 คืน(MU-FM)
ราคาเริ่มต้น 18,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน