ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

ทัวร์จีน 

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์หวงซาน...ซุปหน่อไม้ เมืองโบราณหงชุน นานกิง 5 วัน 3 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์หวงซาน...ซุปหน่อไม้ เมืองโบราณหงชุน นานกิง 5 วัน 3 คืน (MU)
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์หวงซาน...ซุปหน่อไม้ เมืองโบราณหงชุน นานกิง 5 วัน 3 คืน (MU)
  • ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน...เสน่ห์มรดกโลก หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน
  • ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) ทัวร์เมืองโบราณหงชุน หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน ซุ้มประตูถังเยว่ ถนนโบราณเหล่าเจีย ทัวร์นานกิง สุสานดร.ซุนยัดเซ็น ตลาดฟูจือเมี่ยว
  • 5 ดาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า SHMUNKG2
โรงแรม 
สายการบิน  
5 วัน 3 คืน / SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก 2-18ปี ราคาอื่นๆ
9 ส.ค. 61 13 ส.ค. 61 0 20 25,999 29,999 25,999 แสดง -
Sold Out
22 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 0 20 25,999 29,999 25,999 แสดง -
Sold Out
12 ก.ย. 61 16 ก.ย. 61 0 20 22,999 26,999 22,999 แสดง -
Sold Out
19 ต.ค. 61 23 ต.ค. 61 0 20 23,999 27,999 23,999 แสดง -
Sold Out
24 ต.ค. 61 28 ต.ค. 61 0 15 25,999 29,999 25,999 แสดง -
Sold Out
6 พ.ย. 61 10 พ.ย. 61 0 20 22,999 26,999 22,999 แสดง -
Sold Out
7 พ.ย. 61 11 พ.ย. 61 0 20 25,999 29,999 25,999 แสดง -
Sold Out
5 ธ.ค. 61 9 ธ.ค. 61 0 20 25,999 29,999 25,999 แสดง -
Sold Out
19 ธ.ค. 61 23 ธ.ค. 61 0 20 25,999 29,999 25,999 แสดง -
Sold Out
28 ธ.ค. 61 1 ม.ค. 62 0 20 29,999 33,999 29,999 แสดง -
Sold Out
29 ธ.ค. 61 2 ม.ค. 62 0 20 27,999 31,999 27,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์หวงซาน...ซุปหน่อไม้ เมืองโบราณหงชุน นานกิง 5 วัน 3 คืน (MU)
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์หวงซาน...ซุปหน่อไม้ เมืองโบราณหงชุน นานกิง 5 วัน 3 คืน (MU)
ราคาเริ่มต้น 22,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน