ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOWทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรมลี่เจียง แชงกรีล่า เต้าเฉิง ย่าติง คุนหมิง 7 วัน 6 คืน(MU)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
SOLD OUT
ทัวร์โค้ด SHMUKMG12
  • ทัวร์จีน อุทยานเต้าเฉิง ย่าติง...เหนือกว่าแชงกรีล่า ไกลกว่าเส้นขอบฟ้า
  • ทัวร์จีน ทัวร์ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณซู่เหอ ทัวร์จงเตี้ยน ช่องแคบเสือกระโดด โค้งแรกแม่น้ำแยงซี วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองโบราณแชงกรีล่า ทัวร์ยื่อหวา อุทยานย่าติง (ทะเลสาบไข่มุก / วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบน้ำนม / ทะเลสาบห้าสี)
  • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ปลาแชลม่อน
เลือกพีเรียด

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน