ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOWดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

SHOPaHoLic ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (HX)

ราคาเริ่มต้น
15,799
ทัวร์โค้ด SHHXHKG6
  • นั่งรถรางพีคแทรม-วิคตอเรียพีค-หาดรีพัลส์เบย์ ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-วัดแชกงหมิว-อิสระ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยหรือโอเชี่ยนเทอร์มินัล อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม
เลือกพีเรียด

SHOPaHoLic ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (HX) (ทัวร์โค้ด SHHXHKG6)

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ราคาอื่น
8 ก.ค. 60 - 10 ก.ค. 60 15,799 บาท แสดง Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,299 บาท 15,799 บาท - -
12 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60 16,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
21,299 บาท 16,799 บาท - -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน