ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

ทัวร์จีน 

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ยำปูม้า หังโจว เกาะผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน (FM/MU)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ยำปูม้า หังโจว เกาะผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน (FM/MU)
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ยำปูม้า หังโจว เกาะผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน (FM/MU)
  • ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
  • ทัวร์จีน หนิงปอ...เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ ทัวร์หังโจว...ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88 หาดไว่ทาน ตลาดเฉินหวังเมี่ยว พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์
  • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์อินเตอร์, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน หมูตงปอ ,ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว
  • 4 ดาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า SHFMPVG5
โรงแรม 
สายการบิน  
5 วัน 4 คืน / SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก 2-18ปี ราคาอื่นๆ
27 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60 0 10 19,999 24,499 19,999 แสดง -
Sold Out
28 มิ.ย. 60 2 ก.ค. 60 0 24 19,999 24,499 19,999 แสดง -
Sold Out
20 ก.ย. 60 24 ก.ย. 60 0 15 21,799 26,299 21,799 แสดง -
Sold Out
18 ต.ค. 60 22 ต.ค. 60 0 24 26,799 31,299 26,799 แสดง -
Sold Out
19 ต.ค. 60 23 ต.ค. 60 0 11 26,799 31,299 26,799 แสดง -
Sold Out
10 พ.ย. 60 14 พ.ย. 60 0 12 22,799 27,299 22,799 แสดง -
Sold Out
17 ม.ค. 61 21 ม.ค. 61 0 20 23,999 28,499 23,999 แสดง -
Sold Out
24 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 0 20 23,999 28,499 23,999 แสดง -
Sold Out
7 มี.ค. 61 11 มี.ค. 61 0 20 23,999 28,499 23,999 แสดง -
Sold Out
21 มี.ค. 61 25 มี.ค. 61 0 20 23,999 28,499 23,999 แสดง -
Sold Out
11 เม.ย. 61 15 เม.ย. 61 0 21 29,999 34,499 29,999 แสดง -
Sold Out
18 เม.ย. 61 22 เม.ย. 61 0 20 23,999 28,499 23,999 แสดง -
Sold Out
25 เม.ย. 61 29 เม.ย. 61 0 20 24,999 29,499 24,999 แสดง -
Sold Out
9 พ.ค. 61 13 พ.ค. 61 0 20 23,999 28,499 23,999 แสดง -
Sold Out
23 พ.ค. 61 27 พ.ค. 61 0 20 23,999 28,499 23,999 แสดง -
Sold Out
20 มิ.ย. 61 24 มิ.ย. 61 0 16 23,999 28,499 23,999 แสดง -
Sold Out
27 มิ.ย. 61 1 ก.ค. 61 0 20 23,999 28,499 23,999 แสดง -
Sold Out
18 ก.ค. 61 22 ก.ค. 61 0 20 23,999 28,499 23,999 แสดง -
Sold Out
26 ก.ค. 61 30 ก.ค. 61 0 20 25,999 30,499 25,999 แสดง -
Sold Out
6 ส.ค. 61 10 ส.ค. 61 0 20 19,999 24,499 19,999 แสดง -
Sold Out
9 ส.ค. 61 13 ส.ค. 61 0 15 23,999 28,499 23,999 แสดง -
Sold Out
22 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 0 16 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
5 ก.ย. 61 9 ก.ย. 61 0 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
19 ก.ย. 61 23 ก.ย. 61 0 20 19,999 24,499 19,999 แสดง -
Sold Out
17 ต.ค. 61 21 ต.ค. 61 0 20 25,999 30,499 25,999 แสดง -
Sold Out
24 ต.ค. 61 28 ต.ค. 61 0 21 23,999 28,499 23,999 แสดง -
Sold Out
21 พ.ย. 61 25 พ.ย. 61 0 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
28 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61 0 20 22,999 27,499 22,999 แสดง -
Sold Out
5 ธ.ค. 61 9 ธ.ค. 61 0 14 24,999 29,499 24,999 แสดง -
Sold Out
28 ธ.ค. 61 1 ม.ค. 62 0 10 24,999 29,499 24,999 แสดง -
Sold Out
29 ธ.ค. 61 2 ม.ค. 62 0 20 26,999 31,499 26,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ยำปูม้า หังโจว เกาะผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน (FM/MU)
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ยำปูม้า หังโจว เกาะผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน (FM/MU)
ราคาเริ่มต้น 19,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน