ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

ทัวร์จีน 

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ทิเบต...ลาบปลา ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู 6 วัน 5 คืน (3U)

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ทิเบต...ลาบปลา ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู 6 วัน 5 คืน (3U)
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ทิเบต...ลาบปลา ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู 6 วัน 5 คืน (3U)
  • ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต...สมญานามหลังคาโลก
  • ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต ลาซา ตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตลาดแปดเหลี่ยม นั่งรถไฟไป ดัมซุง ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ทัวร์เฉินตู ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
  • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
  • 5 ดาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า SH3ULXA4
โรงแรม 
สายการบิน  
6 วัน 5 คืน / SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก 2-18ปี ราคาอื่นๆ
11 เม.ย. 61 16 เม.ย. 61 0 20 39,999 44,499 39,999 แสดง -
Sold Out
25 เม.ย. 61 30 เม.ย. 61 0 20 36,999 41,499 36,999 แสดง -
Sold Out
9 พ.ค. 61 14 พ.ค. 61 0 20 36,999 41,499 36,999 แสดง -
Sold Out
30 พ.ค. 61 4 มิ.ย. 61 0 20 37,999 42,499 37,999 แสดง -
Sold Out
22 มิ.ย. 61 27 มิ.ย. 61 0 13 37,999 42,499 37,999 แสดง -
Sold Out
5 ก.ย. 61 10 ก.ย. 61 0 20 38,999 43,499 38,999 แสดง -
Sold Out
24 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61 0 20 38,999 43,499 38,999 แสดง -
Sold Out
7 พ.ย. 61 12 พ.ย. 61 0 20 38,999 43,499 38,999 แสดง -
Sold Out
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ทิเบต...ลาบปลา ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู 6 วัน 5 คืน (3U)
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ทิเบต...ลาบปลา ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู 6 วัน 5 คืน (3U)
ราคาเริ่มต้น 36,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน