ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOWดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Chengdu สะท้านตับ 5 วัน 4 คืน (3U)

ราคาเริ่มต้น
16,799
ทัวร์โค้ด SH3UCTU9
  • ชมความงาม มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานโหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป เก็บเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต // ราคาเด็กต่ำกว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 3,000 บาท
  • ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
เลือกพีเรียด

Chengdu สะท้านตับ 5 วัน 4 คืน (3U) (ทัวร์โค้ด SH3UCTU9)

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ราคาอื่น
12 ก.ค. 60 - 16 ก.ค. 60 16,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,799 บาท 16,799 บาท 19,799 บาท -
19 ก.ค. 60 - 23 ก.ค. 60 16,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,799 บาท 16,799 บาท 19,799 บาท -
26 ก.ค. 60 - 30 ก.ค. 60 16,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,799 บาท 16,799 บาท 19,799 บาท -
2 ส.ค. 60 - 6 ส.ค. 60 16,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,799 บาท 16,799 บาท 19,799 บาท -
16 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60 16,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,799 บาท 16,799 บาท 19,799 บาท -
23 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60 16,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,799 บาท 16,799 บาท 19,799 บาท -
30 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60 16,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,799 บาท 16,799 บาท 19,799 บาท -
6 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60 18,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,799 บาท 18,799 บาท 21,799 บาท -
13 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60 18,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,799 บาท 18,799 บาท 21,799 บาท -
20 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 18,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,799 บาท 18,799 บาท 21,799 บาท -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน