ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOWดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Chengdu ตะมุ ตะมิ 6 วัน 5 คืน (3U)

ราคาเริ่มต้น
22,799
ทัวร์โค้ด SH3UCTU6
  • ชมความงาม มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  • ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
เลือกพีเรียด

Chengdu ตะมุ ตะมิ 6 วัน 5 คืน (3U) (ทัวร์โค้ด SH3UCTU6)

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ราคาอื่น
1 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60 22,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
28,299 บาท 22,799 บาท - -
8 ก.ย. 60 - 13 ก.ย. 60 22,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
28,299 บาท 22,799 บาท - -
15 ก.ย. 60 - 20 ก.ย. 60 22,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
28,299 บาท 22,799 บาท - -
22 ก.ย. 60 - 27 ก.ย. 60 22,799 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
28,299 บาท 22,799 บาท - -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน