ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOWดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (XW)

ราคาเริ่มต้น
13,555
ทัวร์โค้ด CSXWTSN1
  • จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ***ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท / ท่าน***
  • ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด เป็ดปักกิ่ง
เลือกพีเรียด

เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (XW) (ทัวร์โค้ด CSXWTSN1)

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ราคาอื่น
25 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60 13,555 บาท แสดง Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
18,055 บาท 13,555 บาท 17,555 บาท -
8 ก.ย. 60 - 12 ก.ย. 60 14,555 บาท แสดง Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
19,055 บาท 14,555 บาท 18,555 บาท -
22 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60 14,555 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
19,055 บาท 14,555 บาท 18,555 บาท -
20 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60 17,555 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,055 บาท 17,555 บาท 21,555 บาท -
22 ต.ค. 60 - 26 ต.ค. 60 17,555 บาท แสดง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,055 บาท 17,555 บาท 21,555 บาท -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน