ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOWSOLD OUT
ทัวร์โค้ด CSPEKFM01
  • ทัวร์ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-อุทยานเป๋ยไห๋-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-วัดลามะ-นั่งสามล้อชมเมือง-The Place-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-หวังฟูจิ่ง-หอฟ้าเทียนถาน
  • อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
  • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกเลีย อาหารกวางตุ้ง
เลือกพีเรียด

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน