ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOWSOLD OUT
ทัวร์โค้ด CSCSXWE02
  • ฉางซา-จางเจี้ยเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรือ) ภาพวาดทราย-ถนนซีปู้เจีย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า)-วัดเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เลือกพีเรียด

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน