ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOWSOLD OUT
ทัวร์โค้ด CLXJNK7D4N4
  • DAY 1: กรุงเทพฯ สนามบินนาริตะ (XJ 600 23.45 – 08.00) DAY 2: สนามบินนาริตะ หลวงพ่อโตคามาคูระ ล่องทะเลสาบอาชิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ออนเซ็น DAY 3: ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบฮามานะ ย่านซาคาเอะ นาโงย่า DAY 4: นาโงย่า เกียวโต วัดคิโยมิสึ สะพานโทเก็ตสึเคียว สวนไผ่ ย่านเมืองใหม่ชินเซไค โอซาก้า DAY 5: อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) DAY 6: สะพานอาคาชิไคเคียว ฮาร์เบอร์แลนด์ เท็มโปซาน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ DAY 7: สนามบินคันไซ กรุงเทพฯ (XJ 611 00.10 – 04.00) *** ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ช้อปกระหน่ำ 2 แหล่งช้อปชื่อดัง พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ***
เลือกพีเรียด

TOKYO-OSAKA 7 วัน 4 คืน (XJ) (ทัวร์โค้ด CLXJNK7D4N4)

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ราคาอื่น
28 มิ.ย. 60 - 4 ก.ค. 60 25,900 บาท แสดง Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
35,400 บาท 29,900 บาท 29,900 บาท 29,900 บาท
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน