ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOWSOLD OUT
ทัวร์โค้ด CLXJNK7D4N4
  • DAY 1: กรุงเทพฯ สนามบินนาริตะ (XJ 600 23.45 – 08.00) DAY 2: สนามบินนาริตะ หลวงพ่อโตคามาคูระ ล่องทะเลสาบอาชิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ออนเซ็น DAY 3: ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบฮามานะ ย่านซาคาเอะ นาโงย่า DAY 4: นาโงย่า เกียวโต วัดคิโยมิสึ สะพานโทเก็ตสึเคียว สวนไผ่ ย่านเมืองใหม่ชินเซไค โอซาก้า DAY 5: อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) DAY 6: สะพานอาคาชิไคเคียว ฮาร์เบอร์แลนด์ เท็มโปซาน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ DAY 7: สนามบินคันไซ กรุงเทพฯ (XJ 611 00.10 – 04.00) *** ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ช้อปกระหน่ำ 2 แหล่งช้อปชื่อดัง พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ***
เลือกพีเรียด

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน