ค้นหาทัวร์

  • ซ่อน
  • ซ่อน

เฉิงตู หมู่บ้านโบราณเผ่าเชียง

เฉิงตู หมู่บ้านโบราณเผ่าเชียง🏯

หมู่บ้านโบราณเผ่าเชียง เป็นหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และวัฒนแบบธรรมกษัตริย์ดั้งเดิม ที่สำคัญภายในหมู่บ้าน ยังเป็นวัฒนธรรมที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์ของชนเผ่าเชียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

เราจะได้ชมโชว์การแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าเชียง และได้เข้าถึงความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุบันว่าชนเผ่าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามมากจนไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้หายไป รัฐบาลจีนจึงได้ให้ความสำคัญ ทะนุบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมให้หมู่บ้านแห่งนี้ยังอยู่สืบต่อไป

#SeasonsHoliday #ครบเครื่องเรื่องเมืองจีน
#โฮลเซลล์ตัวจริงหนึ่งเดียวของคนไทย100เปอร์เซ็นต์